Видео съдържание Документация, начин за работа

Описание на работата с Кредитен калкулатор UNI Credit
Инсталация на Кредитен Калкулатор на OpenCart 2.x
Инсталация на Кредитен Калкулатор на OpenCart 2.3.x
Инсталация на Кредитен Калкулатор на OpenCart 3.x
Инсталация на Кредитен Калкулатор на Magento 1
Инсталация на Кредитен Калкулатор на Magento 2
Инсталация на Кредитен Калкулатор на PrestaShop 1.6.x
Инсталация на Кредитен Калкулатор на PrestaShop 1.7.x
Инсталация на Кредитен Калкулатор на WordPress (WooCommerce)